Essentiële punten tijdens de opname
Hieronder vindt u een aantal essentiële punten waarop wordt gelet door onze inspecteurs tijdens de opname van uw (toekomstige) woning; met enkele toelichtingen:

 Element  Mogelijk gebrek
Fundering/ kruipruimte Barst-, krimp- en zettingsscheuren fundering,
    Scheefstand fundering,
    Schade, aantasting metsel-, beton- en staalwerk

Metsel- en voegwerk/ Lateien Scheurvorming, vervorming, scheefstand metselwerk,
    Roestvorming van ankers,
    Vorstschade, erosie, zoutuitbloei,
    Verzanding, erosie, verwering voegwerk,
    Vochtdoorslag

Kozijnen/ ramen/ deuren Open hoekverbindingen
    Houtrotaantasting
    Klemmen, vervormingen

Dakconstructie (hout) Houtrot-, houtworm- en boktoraantasting
    Doorbuiging

Dakbedekking (schuin/ plat) Erosie, craquelé, zichtbare inlage
    Lekkage, vochtdoorslag
    Slechte hechting, loszittende delen

Goten/ HWA Vochtlekkages
    Open naden
    Onjuist afschot

Vloeren Schade, aantasting beton
    Corrosie onderslagbalk
    Manta-, Kwaaitalvloeren
    Doorbuiging
    Aantasting balkkoppen
    Houtrot- of houtwormaantasting

(Niet) dragende wanden Scheurvorming, vervorming
    Vochtplekken (doorslaand, optrekken)
 
<< Terug naar Inspecties